با سوغات کرمانشاه آشنا شوید

با سوغات کرمانشاه آشنا شوید

صنایع دستی و انواعی از شیرینی های محلی در این استان به عنوان سوغات کرمانشاهی معرفی میشوند در اینجا قصد داریم شما را با خوراکی های سوغاتی آشنا کنیم و در آینده صنایع دستی این استان را نیز معرفی خواهیم ...