بهترین شهرهای جهان برای زندگی و سفر و خوشگذرانی (2016)

بهترین شهرهای جهان برای زندگی و سفر و خوشگذرانی (۲۰۱۶)

هر سال لیستی از بهترین شهرهای جهان برای زندگی و سفر و خوشگذرانی منتشر می شود. معمولا تعدادی شهر هستند که عضو ثابت این لیست هستند اما بعضی دیگر جایگاهشان را از دست می دهند و سال ها برای برگشتن ...
بهترین شهرهای جهان

بهترین شهر های دنیا | زیباترین شهرهای جهان | توکیو و کیوتو

بهترین شهرهای دنیا برای زندگی از شهرهای ژاپن بهترین شهرهای توریستی دنیا | شهر توکیو (Tokyo) و کیوتو (Kyoto) دو تا از بهترین شهرهای جهان از شهرهای ژاپن به نام های شهر توکیو (Tokyo) و کیوتو (Kyoto) به ترتیب در بالای لیست ...