بازار تبریز، از زیباترین بازارهای سنتی ایران

اولین بازار ثبت شده جهان – بازار تاریخی تبریز

بازار تبریز - سایت گردشگری ایران تصاویری از بازار تبریز ؛ یکی‌از زیباترین بازارهای مسقف جهان بازارهای سرپوشیده و سنتی ایران معرف تاریخ و اصالت کشورمان می باشند که یکی از آن ها بازار تبریز می باشد. پیش تر هم یکی دیگر ...