زمستان رویایی در پراگ – بخش اول

زمستان رویایی در پراگ پایتخت جمهوری چک

زمستان رویایی در پراگ در جمهوری چک

پراگ پایتخت جمهوری چک است. این شهر زیبا هنوز بافت نسبتا قدیمی خود را حفظ کرده که با بارش برف بسیار زیبا و رویایی می شود.

پراگ دارای آب و هوای معتدل اقیانوسی بوده و از این رو دارای تابستان‌های گرم و زمستان‌های سرد است.

بخش دوم این تصاویر را می توانید اینجا مشاهده کنید.

در ادامه تصاویری زیبا از بارش برف در این شهر زیبا را خواهید دید.

زمستان رویایی در پراگ پایتخت جمهوری چک

زمستان رویایی در پراگ پایتخت جمهوری چک

زمستان رویایی در پراگ پایتخت جمهوری چک

زمستان رویایی در پراگ پایتخت جمهوری چک

زمستان رویایی در پراگ پایتخت جمهوری چک

زمستان رویایی در پراگ پایتخت جمهوری چک

زمستان رویایی در پراگ پایتخت جمهوری چک

زمستان رویایی در پراگ پایتخت جمهوری چک

زمستان رویایی در پراگ پایتخت جمهوری چک

زمستان رویایی در پراگ پایتخت جمهوری چک

زمستان رویایی در پراگ پایتخت جمهوری چک

زمستان رویایی در پراگ پایتخت جمهوری چک

زمستان رویایی در پراگ پایتخت جمهوری چک

زمستان رویایی در پراگ پایتخت جمهوری چک

زمستان رویایی در پراگ پایتخت جمهوری چک

 

ارسال کننده: در تاریخ 28 اکتبر 2017 با موضوع: شهرها و روستاها, جمهوری چک