زمستان رویایی در پراگ پایتخت جمهوری چک – بخش دوم

زمستان رویایی در پراگ پایتخت جمهوری چک – بخش دوم

عکس های زمستان های رویایی پراگ در جمهوری چک

عکس های زمستان های رویایی پراگ را خیلی از ما دیده ایم، زمستان هایی بسیار زیبا همراه با بافت قدیمی شهر جلوه هایی رویایی را پدید می آورد.

بخش اول را دیدیم و حالا نوبت به دیدن بخش دوم این تصاویر زیباست.

می توانید بخش اول این تصاویر را اینجا مشاهده کنید.

زمستان رویایی در پراگ پایتخت جمهوری چک - بخش دوم

زمستان رویایی در پراگ پایتخت جمهوری چک – بخش دوم

زمستان رویایی در پراگ پایتخت جمهوری چک - بخش دوم

زمستان رویایی در پراگ پایتخت جمهوری چک - بخش دوم

زمستان رویایی در پراگ پایتخت جمهوری چک - بخش دوم

زمستان رویایی در پراگ پایتخت جمهوری چک - بخش دوم

زمستان رویایی در پراگ پایتخت جمهوری چک - بخش دوم

زمستان رویایی در پراگ پایتخت جمهوری چک - بخش دوم

زمستان رویایی در پراگ پایتخت جمهوری چک - بخش دوم

زمستان رویایی در پراگ پایتخت جمهوری چک - بخش دوم

زمستان رویایی در پراگ پایتخت جمهوری چک - بخش دوم

زمستان رویایی در پراگ پایتخت جمهوری چک - بخش دوم

زمستان رویایی در پراگ پایتخت جمهوری چک - بخش دوم

زمستان رویایی در پراگ پایتخت جمهوری چک - بخش دوم

زمستان رویایی در پراگ پایتخت جمهوری چک - بخش دوم

زمستان رویایی در پراگ پایتخت جمهوری چک - بخش دوم

زمستان رویایی در پراگ پایتخت جمهوری چک – بخش دوم

 

 

ارسال کننده: در تاریخ 28 اکتبر 2017 با موضوع: شهرها و روستاها, جمهوری چک