مجموعه کوه های معروف کشور چین به روایت تصویر

رشته کوه های تیانزی چین از جمله زیباترین و قشنگ ترین کوه های چین و جهان هستند که هر کسی را حیرت زده می کنند.

از همین کوه های تیانزی بسیار زیبا برای کوه های فیلم آواتار ایده گرفته شده است.

مجموعه کوه های معروف کشور چین به روایت تصویر

مجموعه کوه های معروف کشور چین به روایت تصویر

مجموعه کوه های معروف کشور چین به روایت تصویر

مجموعه کوه های معروف کشور چین به روایت تصویر

مجموعه کوه های معروف کشور چین به روایت تصویر

مجموعه کوه های معروف کشور چین به روایت تصویر

مجموعه کوه های معروف کشور چین به روایت تصویر

مجموعه کوه های معروف کشور چین به روایت تصویر

14442244462_e53c02e13e_b

14861111538_cd99f48413_b

15133136827_ddda92c8f4_b

ارسال کننده: در تاریخ 5 نوامبر 2021 با موضوع: طبیعت گردی, چین