عکس هایی از نیویورک | کریسمس شهر نیویورک امریکا

عکس هایی از نیویورک – کریسمس در نیویورک

خیابانهای نیویورک عکس – شهر نیویورک امریکا

این روزها بسیاری از کشورهای جهان حال و هوای کریسمس دارند و هر شهری به شکلی خود را برای این رویداد آماده کرده است. عکس هایی از نیورک در زیر مشاهده می کنید که مردم معمولی از کوچه و خیابان های نیویورک گرفته اند.

1 (1)

1 (6)

1 (10)

1 (11)

1 (12)

1 (13)

1 (14)

1 (15)

1 (16)

1 (17)

 

ارسال کننده: در تاریخ 29 اکتبر 2017 با موضوع: شهرها و روستاها, جاذبه های دیدنی آمریکا