طولانی ترین موج های جهان را در این شهر ساحلی ببینید

طولانی ترین موج های جهان در کشور پرو

طولانی ترین موج های ابی جهان شهر ساحلی کوچ پورتو چیکاما (Puerto Chicama) که در شمال غرب کشور پرو در قاره آمریکا واقع شده است، خانه طولانی ترین موج های می باشد. در این شهر شگفت انگیز طول بعضی امواج به ...