زمستان رویایی در پراگ پایتخت جمهوری چک - بخش دوم

زمستان رویایی در پراگ پایتخت جمهوری چک – بخش دوم

زمستان رویایی در پراگ پایتخت جمهوری چک - بخش دوم عکس های زمستان های رویایی پراگ در جمهوری چک عکس های زمستان های رویایی پراگ را خیلی از ما دیده ایم، زمستان هایی بسیار زیبا همراه با بافت قدیمی شهر جلوه هایی ...
زمستان رویایی در پراگ پایتخت جمهوری چک

زمستان رویایی در پراگ – بخش اول

زمستان رویایی در پراگ پایتخت جمهوری چک زمستان رویایی در پراگ در جمهوری چک پراگ پایتخت جمهوری چک است. این شهر زیبا هنوز بافت نسبتا قدیمی خود را حفظ کرده که با بارش برف بسیار زیبا و رویایی می شود. پراگ دارای آب ...
عکس ساختمان عجیب در اروپا

۸ ساختمان عجیب اروپا

ساختمان عجیب در اروپا عکس ساختمان عجیب در اروپا اتمیوم، بروکسل - یکی از نمادهای باقی مانده از نمایشگاه جهانی 1985 بروکسل این سازه ی فوق العاده است که یکی از 8 ساختمان عجیب ما در اروپا می باشد. این سازه به صورت ...